GIỚI THIỆU

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Với chiến lược mở rộng phạm vi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu làm đẹp. Năm 2016, các bác sỹ ở đây đã quyết định triển khai phân phối…

Giới Thiệu

Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Nguyên Khí được thành lập năm 2000 lấy tên là Phòng chẩn trị y học cổ truyền, là công ty sản xuất và…