Tiếp tục hành trình trang bị kiến thức cho các chủ Spa Công ty Y Học Cổ Truyền Nguyên Khí tiếp tục tổ chức Buổi đào tạo cơ bản về da theo kế hoạch đào tạo hàng tháng.

Công ty nguyên khí đào tạo cơ bản ngày 4 tháng 5 năm 2017 các chủ spa mọi miền tổ quốc về học tập để có thêm kiến thức chuyên môn cũng như kiến thức lựa chọn sản phẩm nào tốt, an toàn trong Spa của mình và định hướng phát triển spa bền vững.

Một số hình ảnh: