Điều trị mụn đông y nguyên khí cần tuân thủ chặt chẽ pháp đồ sau: