Nguyễn Thị Tuyền – Khỏi Nám và lời cảm ơn của chị đến Nguyên Khí